ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ

Η παραπάνω επώδυνη κατάσταση συμβαίνει όταν υπάρχει παθολογική προστριβή μεταξύ του αυχένα του μηριαίου και του χείλους της κοτύλης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα παρουσίας οστεοφύτων στοn αυχένα του μηριαίου (Cam type), στο χείλος της κοτύλης (Pincher type) είτε και στα δύο (Mixed typeCam type, και αντίστοιχα το χείλος της κοτύλης προσκρούει στον αυχένα σε περίπτωση που το οστεόφυτο βρίσκεται στο χείλος της κοτύλης- Pincher type. Η κατάσταση αυτή συμφώνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα οδηγεί σε οστεοαρθρίτιδα του ισχίου.

Τα κύρια συμπτώματα της κατάστασης αυτής είναι:

  • άλγος στο ισχίο ή στην έσω επιφάνεια του μηρού (άλγος προσαγωγών)
  • άλγος και δυσφορία όταν ο ασθενής τοποθετεί τις κάλτσες του
  • άλγος και δυσφορία σε παρατεταμένη καθιστική στάση
  • προοδευτικά ελαττωμένο εύρος κίνησης
Η αρθροσκοπική αντιμετώπιση στοχεύει στην αφαίρεση του οστικού τεμαχίου είτε στην κοτύλη είτε στον αυχένα και με τον τρόπο αυτό στην αποκατάσταση της φυσιολογικής μηχανικής του ισχίου και στην επιβράδυνση της εξέλιξης της εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδας.