Εξατομικευμένη Αρθροπλαστική ΓόνατοςΕξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος - Μια νέα τεχνολογική επανάσταση


Είναι μία νέα τεχνολογική επανάσταση, η οποία έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα της σωστής τοποθέτησης της αρθροπλαστικής του γόνατος. Ο λόγος για την εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος τεχνική, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται τώρα και στην Κύπρο, από τον Δρ Νεοφύτου. Η νέα αυτή τεχνική, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και ελαχιστοποιεί το ποσοστό των ασθενών που δεν έμεναν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της κλασσικής ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. 

Συγκεκριμένα:

• Έχει σημαντικά μικρότερο σε έκταση χειρουργικό τραύμα σε σχέση με την παραδοσιακή ολική αρθροπλαστική

• Μικρότερη χρονική διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης

• Αποφυγή χρήσης ενδομυελικών ράβδων με αποτέλεσμα μικρότερη απώλεια αίματος και λιγότερο κίνδυνο εμβολής

• Μικρή διάρκεια νοσηλείας (2-3 ημέρες)

• Γρήγορη και εύκολη αποκατάσταση

• Τέλεια ευθυγράμμιση στην τοποθέτηση της πρόθεσης, γεγονός που έχει άμεση επίπτωση στην κλινική αποκατάσταση του ασθενή και την επιβίωση της πρόθεσης.

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος, σύμφωνα με τον Δρ Δήμο Νεοφύτου έχει σαν στόχο να αντικαταστήσει τις εκφυλισμένες-φθαρμένες αρθρικές επιφάνειες με ενδοπρόθεση. Για να επιτευχθεί αυτό, ο χειρουργός πρέπει να ευθυγραμμίσει τους οδηγούς κοπής του μηριαίου και της κνήμης, ώστε οι οστεοτομίες να γίνουν στο σωστό άξονα και στη σωστή γωνία σε όλα τα επίπεδα. «Στην παραδοσιακή ολική αρθροπλαστική γόνατος ο χειρουργός, προσπαθεί να το επιτύχει με εξωμυελικούς ή και ενδομυελικούς ράβδους, με υπολογισμό γωνιών που βασίζονται σε στατιστικές μελέτες, ενώ η στροφή της πρόθεσης υπολογίζεται “με το μάτι” ή με την ψηλάφηση ανατομικών δομών, των οποίων όμως η αξιοπιστία εναπόκειται στον χειρουργό. Είναι, δηλαδή, υποκειμενική. Η ελάχιστη παρέκκλιση στους υπολογισμούς αυτούς, μπορεί να οδηγήσει σε κακή ευθυγράμμιση της πρόθεσης».

Ίσως, όπως επισημαίνει ο γιατρός, να είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ένα ποσοστό περίπου ~20% των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική γόνατος, δεν είναι ευχαριστημένοι. Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος- τεχνική, έρχεται ακριβώς να δώσει λύση στο πρόβλημα της σωστής τοποθέτησης της αρθροπλαστικής του γόνατος. Όπως μας εξηγούν ο γιατρός, ο ασθενής πριν από το χειρουργείο, υποβάλλεται σε ακτινολογικό έλεγχο – MRI και ακτινογραφία σκέλους - κατά τον οποίο λαμβάνονται εικόνες από το ισχίο, το γόνατο και την ποδοκνημική άρθρωση του πάσχοντος σκέλους. Στη συνέχεια οι εικόνες αποστέλλονται στην εταιρεία κατασκευής των υλικών, όπου και αναλύονται μέσω ειδικού λογισμικού προγράμματος. Μέσα από ανάλυση των ανατομικών παραμέτρων (άξονες, γωνίες κλπ) με απόλυτη ακρίβεια, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο μηχανικός της εταιρείας και ο χειρουργός συνεργάζονται για τον τελικό σχεδιασμό του πλάνου της επέμβασης. Μόλις ο χειρουργός εγκρίνει το τελικό πλάνο, κατασκευάζονται το τρισδιάστατο πρόπλασμα του γόνατος του ασθενή και τα ειδικά εργαλεία κοπής, τα οποία είναι μοναδικά για τον συγκεκριμένο ασθενή. Με αυτό τον τρόπο, ελαχιστοποιούνται οι υποκειμενικοί υπολογισμοί και μεγιστοποιείται η ακρίβεια διενέργειας της επέμβασης.Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος - τεχνική, είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος αντικατάστασης της άρθρωσης και ριζικής αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας. Βελτιώνει σε τεράστιο βαθμό την ποιότητα ζωής, με καλύτερα ποσοστά επιτυχίας και σαφώς μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της πρόθεσης.