ΠΟΛΥΣΥΝΔΕΣΜΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Πέραν του προσθίου χιαστού συνδέσμου, που είναι η συχνότερη συνδεσμική κάκωση, μια κάκωση μπορεί να περιλαμβάνει τους πλάγιους ή και τον οπίσθιο χιαστό συνδεσμο. Η αποκατάσταση εξαρτάται απο την μορφολογία της κάκωσης.