ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Κακώσεις του ισχίου συνεπεία τραυματισμού προκαλούν πόνο. Τέτοιες κακώσεις συμβαίνουν σε αθλητές ή νεαρούς ενήλικες. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε, άλγος στην περιοχή του ισχίου, επώδυνο αίσθημα κλικ μέσα στην άρθρωση, περιορισμό της κινητικότητας, επικοινωνήστε με τον κύριο Νεοφύτου.

Άλλα συμπτώματα όπως αδυναμία ή δυσκαμψία του ισχίου χρήζουν ορθοπαιδικής παρακολούθησης παρά το γεγονός ότι ίσως προέρχονται απο διαφορετικές κλινικές καταστάσεις.