ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Η άρθρωση του ισχίου είναι μια απο τις μεγαλύτερες αρθρώσεις στο ανθρώπινο σώμα. Αποτελείται απο την κεφαλή του μηριαίου που αρθρώνεται με την κοτύλη. Σημαντικό ρόλο στην άρθρωση έχουν ο επιχείλιος χόνδρος και οι σύνδεσμοι της άρθρωσης οι οποίοι παρέχουν σταθερότητα στην άρθρωση. Οι δύο αρθρικές επιφάνειες καλύπτονται απο αρθρικό χόνδρο και με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποείται η τριβή και προάγεται η κινητικότητα της άρθρωσης.

Η άρθρωση χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα, το κεντρικό και το περιφερικό. Το κεντρικό διαμέρισμα και το περιφερικό. Το κεντρικό αποτελειται απο την περιοχή της άρθρωσης που καλύπτεται με χόνδρο, το μεσάρθριο και τον επιχείλιο χόνδρο. Στο κεντρικό διαμέρισμα παρατηρούμε βλάβες του χόνδρου και του επιχειλίου χόνδρου και τις αντιμετωπίζουμε.

Το περιφερικό διαμέρισμα, αποτελείται απο τον αυχένα του μηριαίου και τον θύλακο της άρθρωσης και σε αυτό το διαμέρισμα παρατηρούμε και αντιμετωπίζουμε σύνδρομο κοτυλομηριαίας πρόσκρουσης.

Η οστεοαρθρίτιδα επιπλέκει και τα δύο διαμερίσματα καθώς επίσης και τον αρθρικό θύλακο.