ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Ο αρθρικός χόνδρος- η επιφάνεια των οστων που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση, μπορεί να τραυματιστεί κατά την διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων ή απευθειας κάκωση του γόνατος. Σε αυτην την περίπτωση ο ασθενής αισθάνεται πόνο ειδικά με την κίνηση.Η αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής γίνεται με πολλές τεχνικές που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μικροκατάγματα και μεταμόσχευση αρθρικού χόνδρου, επεμβάσεις στις οποίες ο κύριος Νεοφύτου εχει εκπαιδευτεί.